O nás

Mateřská škola První mateřská škola, otevřená na sídlišti Jižní Město. MŠ vždy v minulosti dbala a vždy bude dbát na estetickou výchovu dětí a dokonalost prostředí, v nímž děti vychovává. Tradicí mateřské školy je také hudební výchova, a hudebně pohybový kroužek Srdíčko , který na MŠ působí již 25 roků. Dbát na estetickou výchovu – ekologickou výchovu a pěstovat tzv. krásno u dětí je i naším prvořadým úkolem.
Umístění mateřské školy Mateřská škola sídlištního charakteru, leží na okraji sídliště v těsné blízkosti hostivařského areálu v lokality Jižní Město – Háje. Školka má velmi dobrou polohu i co se týče dopravních prostředků. Zejména dostupnost metra Háje i autobusů – vzdálenost 5 minut pěší chůze.
Vzhled školy Jsme 8-třídní mateřská škola. Každá třída má svůj prostor, učebnu a hrací část, má samostatnou šatnu, sociální zařízení. Školka se skládá z pěti budov spojených chodbami. Čtyři budovy tvoří třídy – čtyři jsou v přízemí , čtyři v patře. Jedna budova je hospodářský pavilon, v němž je umístěna školní jídelna, kancelář hospodářky školy, ředitelna, byty školnic, prádelna, sušárny, sklady a technické zázemí.
 
Zvláštní vybavení: Školka je obklopena nádhernou, velmi rozsáhlou zahradou, která je dokonale zarostlá stromy, keři, je celá zatravněná.  Zahrada je vybavena herními prvky firmy Kompan .Na zahradě má každá třída své pískoviště a svůj prostor k hrám.  Celý objekt je oplocený.
Zaměření a profilace školy: Vzájemným propojením všech oblastí, cílů a prostředků vzdělávání, vytvořit školku plnou pohody. Pomocí prožitkového učení dětí a předškolního vzdělávání zasáhnout celou osobnost dítěte. Hlavním úkolem je individuální přístup k dítěti, upřednostnění jeho přirozených potřeb, jeho osobnostní rozvoj vzdělávání. Dbát a preferovat rozvoj pomocí her, uměleckých činností a prožitkového učení bez autoritativního omezování dětí. Pomocí smíšených tříd naučit děti respektovat jeden druhého, vzájemně si pomáhat.
Strava: Výborná kuchyně, možnost stravy alergiků i dětí s bezlepkovou dietou.
Aktivity školy: Kroužky nabízené školou

 • výuka angličtiny
 • hudebně pohybový kroužek (Srdíčko)
 • plavání jedenáctka VS
 • atletika v MŠ
 • logopedie
 • flétna
 • jóga
 • příprava na školu a dětí s OŠD
 • fotbal TJ Háje + Dukla Praha
 • výjezdy na školy v přírodě
 • lyžařský výcvik v zimě
Aktivity školní i mimoškolní pro rodiče a děti:
 • divadelní představení v MŠ nejméně 1x měsíčně
 • návštěvy varietních umělců
 • besídky vánoční
 • besídky jarní pro rodiče
 • tvořivé dílny pro rodiče /Halloween, vánoční, velikonoční /
 • výlety celodenní, polodenní
 • karneval a COUNTRY ZAHRADA
 • společenský večer pro rodiče
Třídní vzdělávací program

 

 

 

Školní vzdělávací program

Třídní vzdělávací program v MŠ vychází ze ŠVP, celý rok provází děti v mateřské škole skřítek Drabík. Vzdělávací program je rozvržen do deseti témat. Ve vzdělávacích tématech se zaměřujeme především na: přirozené potřeby dítěte, schopnost dítěte komunikovat, tělesný rozvoj dítěte a zdraví, vztah k životním hodnotám a společnosti

Celý třídní program srozumitelnou formou zasahuje celou osobnost dítěte, dítě se učí na základě interakce s okolím a svou vlastní prožitou zkušeností.

 Do ŠVP  „Školka plná pohody „je možné nahlédnout na jednotlivých třídách MŠ 

Poděkování Mateřská škola moc děkuje všem rodičům, kteří přispěli do školky sponzorským darem. Děkujeme za finanční hotovost, hračky, pomůcky, výtvarný materiál, pracovní materiál, děkuje za pomoc  při brigádách – úklidu, besídkách, výletu, MDD a Country zahradě….. Vše bylo využito pro děti, pro zkrášlení prostředí a pro radost dětí ze hry. Děkujeme !!!!
Přerušení provozu Letní provoz v MŠ bude probíhat od 1.7.-17.7.2020

Přerušení letního provozu bude v době od 20.7.-31.8.2020

Školní rok bude zahájen 1.9.2020