Kontakt

Provoz mateřské školy: 6:30 – 17:30 hodin
Docházení dětí: 6:30 – 8:45 / možno po dohodě změnit /

12.30-13.00 / vyzvedávání po obědě /

Zřizovatel školy: Městská část Praha 11

Ředitelka školy:

Jitka Schulzová   602 682 148

Zástupce ředitelky:

Blanka Grollová

Adresa školy :

Mateřská škola, Praha 4, A. Drabíkové 536

IČ 47611588

Číslo telefonu školy:

ředitelna 272 916 641- fax

školní jídelna 272 919 913

horní školka    607 773 538

dolní školka    724 385 111

Email:

ms_drabikove@volny.cz

www stránky:

www.msdrabikove.cz

Počet  učitelů:

 17 + 4 asistentky pedagoga

Počet provozních prac.:

  5

Počet prac. v ŠJ:

  6

Počet tříd / dětí:

  8 /222

 

Platby pro školní rok 2019/2020

               – úplata za PV / školné /           844,- Kč/ měsíc

               – stravné                                          35,- Kč /denně

               – dětí ve škol. roce 7 leté            39,- Kč/denně

č. účtu MŠ: 2000824359/0800

Platbu je nutno provést do 15. každého měsíce