Úvod

 

  Prosíme rodiče, pokud nemáte přeplatky nebo neplatíte převodem z účtu, prázdninový provoz zaplaťte  : v pondělí 29.6.2020 v kanceláři hospodářky ŠJ školné  646 Kč + 35 Kč x počet dní.   Děkujeme 

  

 

Pokyny k prázdninovému provozu:

 Stanovení podmínek při prázdninovém provozu mateřské školy              s účinností pro období od 1.7.- 24.7.2020

Na základě trvání vydaných epidemiologických pokynů a platných doporučení dle metodiky MŠMT v období do konce školního roku 2019/2020, vydává ředitelka tyto pokyny k prázdninovému provozu mateřské školy:

Dítě bude k docházce na prázdninový provoz zařazeno po podepsání čestného prohlášení o bezinfekčnosti ( najdete v dokumentech školy)

Provoz v MŠ bude probíhat na dolní školce ve 3 skupinách Srdíčka, Krtci, Ježci Po rozdělení dětí do skupin se nebudou děti přerozdělovat.Abychom mohli zajistit plynulý provoz, bez slučování dětí, bude provoz mateřské školy od 1.7. do 24.7.2020 7.00 -16.30 hodin

Z důvodu ochrany zdraví všech zaměstnanců a prostorovému řešení MŠ, rodičům nebude povolen vstup do budovy školy. Děti převezmou pověření zaměstnanci a odvedou je do jednotlivých tříd.

Většina pobytu v MŠ , pokud to dovolí počasí ,bude probíhat venku na zahradě.

Stravování MŠ bude v běžném režimu

V této době nenosí děti do MŠ žádné plyšové ani jiné hračky. Při vstupu do MS bude dětem měřena teplota. Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům covid 19 ( teplota, ztráta chuti, čichu, infekce dýchacích cest) NESMÍ DO ŠKOLY VSTOUPIT

Pokud by se objevilo v průběhu provozu MŠ u dětí či zaměstnanců podezření na možné příznaky covid 19, bude okamžitě zajištěna izolace, informována spádová hygienická stanice a zákonný zástupce dětí.   Při příchodu i odchodu buďte trpěliví a ohleduplní

Placení za červenec   školné   činí 646 Kč   stravné   35Kč x počet dní

V případě jakýchkoliv nejasností volejte 602682148   Schulzová Jitka

Pevně věříme v bezproblémové zvládnutí prázdninového provozu.

Přejeme prima pobyt a krásnou další dovolenou.

Věříme, že se v září uvidíme v normální době za normálního provozu.

 

                                                           Schulzová Jitka a Drabíci

 

Výsledky zápisu najdete v dokumentech školy
 

Zápis do MŠ bude probíhat elektronicky