Úvod

TĚŠÍME SE NA NOVÉ DRABÍKY !!!

Vydávání žádostí a dny otevřených dveří :                                                      

2.5.2018   9.00 -17.00 hodin  +    3.5.2018    9.00-12.00 hodin     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

V tyto  dny s sebou  můžete přinést již vyplněné

formuláře:  / vše najdete v dokumentech/                                                                                     

       a) Žádost o přijetí                                                                    

       b) Evidenční list potvrzený pediatrem 

Veškeré další informace k zápisu najdete také v dokumentech

 

 

 Co nás čeká  březnu a dubnu ?

7.3. Divadlo Matěj Kopecký  

12.3  Zdravotníci / mendelka/                                                                                                                                     

14.3. Klaun Pepino

 16.3. Zdravotníci /horní školka/                                                                          

20.3. fotografování dolní školka

21.3. fotografování dětí horní školka +mendelka

23.3. Zdravotníci / dolní školka/

27.3. velikonoční tvořivé dílny pro rodiče

Návštěvy knihovny dle rozpisu tříd

9.4.  Sokolníci na zahradě

18.4. Jarní besídka  pro rodiče

30.4. cirkus Adonis