Úvod


 Zápis do MŠ v letošním roce bude 2.a 3. května. Rodiče si mohou na stránkách MŠ stáhnout v dokumentech                                                                                  

 1. Žádost do MŠ   2.Evidenční list / musí být potvrzený od lékaře / a přinést obojí vyplněné k zápisu.

 

Zároveň si přijďte naší školku prohlédnout

     Těšíme se na Vás   Drabíci

 

 

 

 

 

 

Dobrý den rodiče a přátelé naší školky.

Touto cestou Vás všechny prosíme o pomoc. Naše školka sbírá “ víčka pro Pátíčka „. Je to to nejmenší co můžeme udělat a rodině to moc pomůže.Víčka dávejte prosím paní učitelkám na třídě. Moc všem děkujeme. Kolektiv Drabíkovky