Úvod

 

Vážení rodiče, platby za měsíc duben nemusíte posílat, pokud jste již  platby odeslali  vše bude vyúčtováno po ukončení přerušení provozu MŠ      děkuji Schulzová Jitka

                                                                    

  

 

 

Rozhodnutí o přerušení provozu mateřské školy z vážných technických důvodů

Ředitelka mateřské školy,Praha 4, A. Drabíkové 536 rozhodla po projednání se zřizovatelem a v souladu s §3 vyhlášky č.14/2005 Sb. , o předškolním vzdělávání,ve znění pozdějších předpisů, o přerušení provozu mateřské školy.

K přerušení provozu bylo přistoupeno na základě současné epidemiologické situace a jejích dopadů,a to ve dnech od 16.3.2020 do odvolání.

Přerušení provozu bylo dne 13.3.2020 oznámeno Hygienické stanici hl. m. Prahy.

      MÚ Praha 11                                                Jitka Schulzová ředitelka MŠ                                                        

 

Nárok na ošetřovné se v tomto případě uplatňuje na tiskopise Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 13 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy)který zaměstnanci vydá zařízení (škola), jež dítě navštěvuje. Vyplněný tiskopis zaměstnanec předá svému zaměstnavateli, který ho spolu s podklady pro výplatu ošetřovného předá příslušné okresní správě sociálního zabezpečení, jež dávku vyplácí.
Pokud žádáte OČR od MŠ ,prosím zašlete email na adresu MŠ se jménem dítěte a bude Vám potvrzený formulář zaslán zpět.

 

Zápis do MŠ bude probíhat 4.5.2020 pravděpodobně elektronicky sledujte prosím web Praha 11 a MŠ

Provoz v době  letních prázdnin

Mateřská škola bude zajišťovat prázdninový provoz od 1.7.2020 do 17.7.2020. Prosíme rodiče, aby své požadavky nahlásili u paní učitelek na třídách nejpozději do 30.5.2020. Platba za přihlášené děti se nevrací. V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na ředitelku školy. Mimo provoz mateřské školy je možné využít příměstské tábory pro předškolní děti pořádané MÚ Praha 11 .

                                                                                                                                                                                                                                                                    

Akce II. pololetí

4.3. divadlo Kopecký

5.3. Pohádka Pejsek a kočička

Návštěva knihovny:

9.3. Srdíčko, Krtek

16.3. Sluníčko, Ježek

23.3. Žába, Kačenky

30.3. Želva, Berušky

7.4. tvořivé velikonoční dílny v 16.00 na třídách

21.4. Úterý   Jarní besídky pro rodiče ( Ježek, Sluníčko, Žáby, Želvy)  v 16.00 na třídách

22.4. Středa  Jarní besídky pro rodiče (Krtek, Srdíčko, Kačenky, Berušky) v 16.00 na třídách

15.5.-22.5.    I. Jarní Škola v přírodě   Lužické Hory

22.5.-29.5.   II. Jarní škola v přírodě Lužické Hory

2.6. Celodenní výlet Zámek  Mnichovo Hradiště s pohádkou

4.6. oslava MDD Skákací hrad na zahradě

11.6. Sokolníci na zahradě MŠ

16.6. Country zahrada rozloučení se školním rokem

další akce budou doplněny